Практика
Оволодій сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі майбутньої професії
1 курс
Ознайомча практика
Ознайомлення з засобами вимірювальної техніки та набуття практичного досвіду вимірювання характеристик електричних величин та сигналів, ознайомлення з системами комп'ютерної математики
2 курс
Навчальна практика
Формування у здобувачів професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах,
виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності
3 курс
Виробнича практика
Оволодіння здобувачами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі розробки та виготовлення комп'ютеризованих систем управління, робітничою професією з числа масових спеціальностей галузі, що відповідає фаху навчання
5 курс
Переддипломна практика
Закріплення теоретичних знань і умінь, оволодіння методикою дослідження та проведення експериментів в реальних умовах практичної діяльності фахівців, збір матеріалів, необхідних для виконання кваліфікаційної випускної роботи магістра
Виробнича практика
Студенти кафедри мають можливість проходити виробничу практику на таких підприємствах
Керівники практикою
Толкунова Юлія Миколаївна
доцент, кандидат технічних наук
Відповідальна за проведення ознайомчої практики.
Електронна адреса: [email protected]
Пасічник Сергій Миколайович
доцент, кандидат технічних наук
Відповідальний за проведення навчальної та виробничої практики.
Електронна адреса: [email protected]
Джулгаков Віталій Георгійович
доцент
Відповідальний за проведення переддипломної практики.
Електронна адреса: [email protected]