СУЛА
КАФЕДРА СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ НАДАЄ МОЖЛИВІСТЬ НАВЧАННЯ ЗА НАСТУПНИМИ СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ
151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Студенти вивчаються комп'ютерні засоби систем технічного зору, алгоритми обробки інформації, засоби розробки мобільних додатків для управління стаціонарними та рухомими об'єктами.
173 АВІОНІКА
Студенти вивчають математичне і комп'ютерне моделювання польоту літальних апаратів. Методи автоматичного управління, принципи створення алгоритмічного і програмного забезпечення систем управління.
272 АВІАЦІЙНИЙ ТРАНСПОРТ
Студенти вивчаються комп'ютерні засоби автоматизованої розробки і моделювання навігаційних систем, апаратне забезпечення навігаційних комплексів, методи розробки алгоритмів і програмного забезпечення для систем аеронавігації.