ЛАБОРАТОРІЯ АВІОНІКИ (АУД. 427 Р.К.)
Лабораторія забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт з дисциплін, пов'язаних з основами збору, передачі та обробки інформації на базі систем вимірювання кутових і лінійних переміщень об'єктів управління, зміни їх кутової швидкості і лінійних прискорень; обробки інформації за допомогою ПК і проведенням експериментальних досліджень характеристик елементів і систем управління і автоматики.
ЛАБОРАТОРІЯ ЦИФРОВИХ УПРАВЛЯЮЧИХ КОМПЛЕКСІВ, КОМП'ЮТЕРНИЙ КЛАС (АУД. 425 Р.К.)
Лабораторія забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт з дисциплін, пов'язаних з вивченням структури і програмуванням мікропроцесорних пристроїв, зокрема, однокристальних мікроконтролерів, їх використанням для побудови цифрових систем управління різними об'єктами, принципів побудови і функціонування багаторівневих цифрових керуючих комплексів.
ЛАБОРАТОРІЯ НАВІГАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, КОМП'ЮТЕРНИЙ КЛАС (АУД. 511 Р.К.)
Лабораторія забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт з дисциплін, пов'язаних з розробкою і моделюванням навігаційних систем, апаратним забезпеченням комп'ютерних навігаційних комплексів, розробкою алгоритмів і програмного забезпечення для систем навігації транспортних засобів.
ЛАБОРАТОРІЯ МІКРОПРОЦЕСОРНИХ ЗАСОБІВ, КОМП'ЮТЕРНИЙ КЛАС (АУД. 415 Р.К.)
Лабораторія забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт з дисциплін, пов'язаних з вивченням принципів налагодження програм із використанням засобів мікроконтролера, обробкою даних мікропроцесорними системами, аналого-цифрове перетворення сигналів, режими роботи та методи програмування таймерів, режими роботи масиву програмованих лічильників, проектування систем управління.
ЛАБОРАТОРІЯ МОДЕЛЮВАННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ (АУД. 401 Р.К.)
Лабораторія забезпечує фізичне, напівнатурне, аналітичне (математичне) моделювання процесів функціонування об'єктів, систем та їх агрегатів в процесі проектування пристроїв і систем управління. В лабораторії працює гурток з проектування малогабаритних БПЛА і систем автоматичного управління їх польотом.
ЛАБОРАТОРІЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРОЕКТУВАННЯ, КОМП'ЮТЕРНИЙ КЛАС (АУД. 428 Р.К.)
Лабораторія забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт, виконання курсових і дипломних проектів бакалаврів, фахівців і магістрів, науково-дослідних робіт студентів, аспірантів і докторантів з дисциплін, пов'язаних з використанням комп'ютерного обладнання, сучасних інформаційних технологій, програмних засобів проектування і дослідження пристроїв і систем управління.
ЛАБОРАТОРІЯ ВИКОНАВЧИХ ПРИСТРОЇВ (АУД. 402 Р.К.)
Лабораторія виконавчих пристроїв та сервоприводів забезпечує проведення лабораторних робіт та практичних занять, що пов'язані з вивченням конструкції, принципу дії та керування сервоприводів та рульових машин різних типів (електромеханічних, електрогідравлічних та електропневматичних). Експериментальні дослідження включають напівнатурне моделювання динаміки польоту літального апарата, алгоритми функціонування систем автоматичного управління з реальними рульовими машинами, отримання математичних моделей рульових машин та сервоприводів.
ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ (АУД. 518 Р.К.)
Лабораторія оснащена обладнанням і стендами для проведення експериментальних досліджень: статичних і динамічних характеристик елементів систем автоматичного управління (датчиків, підсилювачів, електронних модуляторів і демодуляторів, аналого-цифрових і цифро-аналогових перетворювачів); гіроскопічних датчиків і пристроїв інерційних систем управління об'єктів аерокосмічної техніки (вільного гіроскопа, датчика кутової швидкості, гіровертикалі); характеристик курсової системи КС-6 і принципу її комплексування.
ЛАБОРАТОРІЯ ПРОЕКТУВАННЯ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ (АУД.430 Р.К.)
Лабораторія забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт, виконання курсових і дипломних проектів бакалаврів, фахівців і магістрів, науково-дослідних робіт студентів, аспірантів і докторантів з дисциплін, пов'язаних з аналоговим і цифровим, натурним, напівнатурним і комп'ютерним моделюванням САУ.
ЛАБОРАТОРІЯ АВТОМАТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ (АУД. 520 Р.К.)
Лабораторія забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт, виконання курсових і дипломних проектів бакалаврів, фахівців і магістрів, науково-дослідних робіт студентів, аспірантів і докторантів з дисциплін, пов'язаних з аналоговим і цифровим натурним, напівнатурним і комп'ютерним моделюванням САУ.
ЛАБОРАТОРІЯ ЕЛЕКТРОННИХ ПРИСТРОЇВ (АУД. 519 Р.К.)
Лабораторія забезпечує проведення практичних занять і лабораторних робіт з дисциплін, пов'язаних з вивченням фізичних основ і принципів дії аналогових, дискретних і комбінованих елементів, пристроїв і систем. Лабораторні роботи виконуються фронтальним методом, в навчальному процесі задіяно десять універсальних стендів.