Авіоніка

 

Освітня програма
СИСТЕМИ АВТОНОМНОЇ НАВІГАЦІЇ ТА АДАПТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Студенти отримують фундаментальну підготовку з автоматичного управління рухомими об'єктами, електроніці, мікропроцесорної техніки та програмування систем управління.Знання, отримані в ході підготовки бакалавра, розвиваються в напрямку вивчення принципів проектування оптимальних, адаптивних і робастних систем управління. Велика увага приділяється питанням створення раціональних систем управління.В процесі навчання студенти досконало опановують сучасні комп'ютерні технології для автоматизованого проектування, проведення випробувань та експериментів із вивченням програмних комплексів MathLab, KiCad, MC Visio Studio, My SQL, MC Studio, EWB..

Авіаційний транспорт

 

Освітня програма
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ

Студенти отримують знання в області проектування, розробки та обслуговування інтелектуальних транспортних систем, комп'ютеризованих систем управління повітряним рухом, аеронавігаційних систем і комплексів. Їх вміння будуть спрямовані на аналітико-теоретичні дослідження, проектування, розробку і використання систем аеронавігаційного обслуговування. Навчальні плани спрямовані на вивчення: ГІС технологій; особливостей побудови і принципів роботи перспективних систем зв'язку, навігації; методів проектування і розробки інтелектуальних транспортних систем; використання логістики і сучасних супутникових технологій..

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

 

Освітні програми
КОМП'ЮТЕРНІ СИСТЕМИ ТЕХНІЧНОГО ЗОРУ
ІНЖЕНЕРІЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ

Студент отримує навички математичного та комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів різної фізичної природи, дослідження систем управління, розробки апаратних і програмних засобів керуючих комп'ютерних пристроїв, виготовлення та впровадження систем управління для технічних об'єктів і процесів на основі технічного зору. Навчальні плани містять базові та спеціальні дисципліни, такі, як теорія автоматичного управління, алгоритмізація і програмування, архітектура комп'ютерних систем і мереж, проектування цифрових контролерів, системи управління транспортними та енергетичними об'єктами, бази даних, навігаційні системи та GPS, системи технічного зору та обробки відеоданих.