Олімпіади
Ми пишаємося нашими переможцями!
Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Аеронавігація»
Олімпіада проводилась 17-19 квітня 2019 р. у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Приймали участь 12 студентів 3-го, 4-го курсів з п`яти вузів: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Кіровоградська льотна академія НАУ; Кременчуцький льотний коледж Національний авіаційний університет; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут».
Студенти вирішували завдання з дисциплін та напрямів знань: Системи автономної навігації та орієнтації; Основи навігації; Керування повітряним рухом; Алгоритмізація та програмування.
Студентка Гаража А.С. ( 341гр.) нагороджена Дипломом І ступеня
Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Авіоніка»
Олімпіада проводилась 17-19 квітня 2019 р. у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Приймали участь 21 студент 3-го, 4-го курсів з дев`яти вузів: Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського; Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Дніпровський національний університет ім. О.Гончара; Кіровоградська льотна академія НАУ; Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету; Національний університет «Львівська політехніка»; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Національний авіаційний університет.
Студенти вирішували завдання з дисциплін та напрямів знань: Мікропроцесорна техніка; Цифрова обробки сигналів; Проектування СУ; ТАУ; Вимірювальні пристрої.
Студент Зубков М. А. (340 гр.) нагороджений Дипломом І ступеня
Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Радіоелектронні апарати та засоби»
Олімпіада проходила 19-21 березня в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Другий тур олімпіади проходив у два етапи: тестування з базових дисциплін та виконання проектного завдання з використанням автоматизованих засобів.
Студент Терновий В. С., (330 гр.) нагороджений Дипломом II ступеня
Всеукраїнська студентська олімпіада за фахом «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Авіаційний транспорт. Аеронавігація»
Олімпіада проводилась 10-12 квітня 2018р. у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Приймали участь студенти 3-го, 4-го курсів з семи вузів: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Національний авіаційний університет; Відокремлений структурний підрозділ НАУ Слов'янський коледж Національного авіаційного університету; Льотна академія Національного авіаційного університету; Харківський військовий коледж сержантського складу Національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету. Загальна кількість студентів, що брали участь в олімпіаді 19.
Перша частина – тестування. Друга частина – виконання індивідуального креативного завдання. Перелік дисциплін та напрямів знань, які входили до завдань: Системи автономної навігації та орієнтації; Основи навігації; Керування повітряним рухом; Алгоритмізація та програмування.
Студентка Гаража А.С. ( 331гр.) нагороджена Дипломом І ступеня
Всеукраїнська студентська олімпіада за фахом «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Авіаційний транспорт. Авіоніка»
Олімпіада проводилась 10-12 квітня 2018 р. у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Приймали участь 19 студентів 3-го, 4-го курсів з семи вузів: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського; Національний авіаційний університет; Відокремлений структурний підрозділ НАУ
Слов'янський коледж Національного авіаційного університету; Дніпровський
національний університет ім. О.Гончара; Кременчуцький льотний коледж
Національного авіаційного університету.
Перша частина – тестування. Друга частина – виконання індивідуального креативного завдання. Дисциплін та напрямів знань, які входили до завдань: Мікропроцесорна техніка; Цифрова обробки сигналів; Проектування СУ; ТАУ; Вимірювальні пристрої.
Студентка Ульяніна К. ( 332 гр.) нагороджена Дипломом ІІ ступеня
Всеукраїнська студентська олімпіада за фахом «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Авіаційний транспорт. Авіоніка»
Олімпіада проводилась 10-12 квітня 2017 р. у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут». Приймали участь студенти 3-го, 4-го курсів з шести вузів: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба; Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» імені Ігоря Сікорського; Національний авіаційний університет; Відокремлений структурний підрозділ НАУ Слов'янський коледж Національного авіаційного університету; Дніпровський національний університет ім. О. Гончара. Загалом брали участь в олімпіаді 22 студента.
Перша частина – тестування. Друга частина – виконання індивідуального креативного завдання. Дисципліни та напрямів знань, які входили до завдань: Мікропроцесорна техніка; Цифрова обробка сигналів; Проектування СУ; ТАУ; Вимірювальні пристрої.
Студент Щетінін М.С., ( 332 гр) зайняв ІІ місце
Всеукраїнська студентська олімпіада за фахом «Авіаційна та ракетно-космічна техніка. Аеронавігація»
Олімпіада проходила 18-20 квітня 2016 р. у Національному авіаційному університеті. Приймали участь студенти 3-го, 4-го курсів з п'яти вузів. Перша частина – тестування. Друга частина – виконання індивідуального креативного завдання. Перелік дисциплін та напрямів знань, які входили до завдань: Основи аеронавігації; Системи спостереження; Навігація; Людський чинник;
Метеорологія.
Студент Лямцев С. Е. (341 гр.) виборов І місце
Всеукраїнська студентська олімпіада з напряму "Системи штучного інтелекту"
Олімпіада проходила 19-22 квітня 2016 р. у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»
Перший тур олімпіади – теоретичний, на якому учасники відповідали на тестові питання з штучного інтелекту, радіоелектроніки, логіки і робототехніки. Другий експериментальний тур олімпіади пройшов у Палаці студентів НТУ ХПІ, в ході якого командам було запропоновано виконати три практичні завдання, які були оголошені два місяці тому. В ході завдання «Розпізнавання образів» роботи в автономному режими повинні знайти на ігровому полі за допомогою відеокамер всі об'єкти, які їм буде поставлено. При цьому роботи не можуть виїжджати за межі ігрового поля і збивати предмети, які встановлено на поле.
Команда студентів: Сайков М. С. (332 гр.), Кудрявський І. В. (342 гр.), Верем`єв І. В. (321 гр.) під керівництвом асистента Басової А. Є. зайняли І місце.