Знання, якi пiдкорюють небо

Системна інженерія

СИСТЕМНА ІНЖЕНЕРІЯ - це напрям підготовки технічних кадрів з інформаційних технологій управління інженерними об'єктами і процесами.

Бакалавр спеціальності "Системна інженерія" готується для професійної діяльності в галузі інтелектуальних систем управління, яка дає міцні і універсальні знання в таких галузях:

- проектування систем управління різноманітними об'єктами за допомогою сучасних інформаційних технологій;

- розробка архітектури комп'ютерних систем і використання комп'ютера в галузі управління будь-якими об'єктами в реальному часі; 

- створення програмного забезпечення для комп'ютерних інтелектуальних систем управління;

- використання принципів управління в технічних і людино-машинних системах. 

     Термін навчання бакалавра — 4 роки
     Термін навчання магістра — 1,5 роки

Ваші знання: методи проектування комп'ютерних систем управління для різних об'єктів і процесів - для транспорту, промисловості, енергетичних систем та об'єктів життєзабезпечення на основі новітніх інформаційних технологій.

Ваші вміння: застосовувати принципи управління в технічних і людино-машинних системах, розробляти архітектуру комп'ютерних систем, алгоритми та програмне забезпечення для відмовостійкого управління. 

Ви отримаєте навички математичного і комп'ютерного моделювання об'єктів і процесів різної природи, дослідження систем управління, розробки апаратних і програмних засобів керуючих комп'ютерних пристроїв, практичного виготовлення і впровадження системи управління для технічних об'єктів. 

Навчальні плани містять ряд базових і спеціальних дисциплін, таких як теорія автоматичного управління, алгоритмізація та програмування, архітектура комп'ютерних систем і мереж, проектування цифрових контролерів, системи управління транспортними та енергетичними об'єктами. 

По закінченню навчання за програмою бакалавра випускнику присвоюється кваліфікація техніка з конфігурованої комп’ютерної системи. 

Бакалавр має можливість проектувати, виробляти і експлуатувати цифрові системи управління об'єктами різної фізичної природи та будь-якого рівня складності.

Бакалавр може займати посаду: наукового співробітника в науково-дослідних і проектних організаціях, інженера на підприємствах і фірмах, що займаються розробкою систем автоматизації, комп'ютерних систем управління, інформаційно-керуючих і комунікаційних систем. 

                 Після 4-х річної підготовки бакалавр вміє:

  • застосовувати принципи управління в технічних і людино-машинних системах;
  • проектувати системи управління різними об'єктами і процесами за допомогою сучасних інформаційних технологій, що включає в себе побудову і дослідження математичних моделей і об'єктів і розробку оптимальних та інтелектуальних алгоритмів управління;
  • розробляти архітектуру комп'ютерних систем і застосовувати комп'ютер для вирішення задач управління будь-якими об'єктами в реальному часі;
  • створювати програмне забезпечення для комп'ютерних інтелектуальних систем.

В магістратурі удосконалюються навички дослідження систем управління, розробки апаратних і програмних засобів керуючих комп'ютерних пристроїв, практичного виготовлення і впровадження системи управління для технічних об'єктів, проводяться патентні пошуки модельованих пристроїв, досліджуються спроектовані системи за допомогою прикладних програм моделювання. По закінченню навчання магістри отримують кваліфікацію інженера-дослідника з комп’ютеризованих систем та автоматики наукового співробітника з систем курування літальними апаратами та комплексами.

Випускаюча кафедра СУЛА має більш ніж 55-річний досвід підготовки інженерів-управлінців для аерокосмічної галузі. В навчальному процесі зайняті 30 викладачів (2 професори, 2 доктори технічних наук, 17 доцентів і кандидатів технічних наук) та 5 аспірантів - випускників кафедри, магістри. Провідні викладачі проходять стажування в університетах Німеччини, Великобританії, США та Японії.

                    Матеріальна база навчання:

  • комп'ютерний клас для вивчення інформаційних технологій проектування, підключений до університетської мережі та мережі Інтернет;
  • клас комп’ютеризованих лабораторних стендів для вивчення принципів автоматичного управління;
  • лабораторії вивчення електронних пристроїв і елементів систем управління, мікропроцесорних засобів і цифрових керуючих комплексів; 
  • комп'ютеризовані лабораторії моделей ЛА, виконавчих пристроїв і сервоприводів; 
  • кафедральна бібліотека, фонд якої налічує сотні томів технічної та навчально-методичної літератури за фахом.

Студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі кафедри, в тому числі за грантами підприємств м. Харкова. Виробничі та переддипломні практики проходять на провідних підприємствах аерокосмічної галузі: АТ "Хартрон", НВО "Комунар", АНТК "Антонов" (Київ), АТ "Мотор-Січ" (Запоріжжя), КБ "Южне" (Дніпропетровськ).