Розрахунок конкурсного балу

Розрахунок конкурсного бала для вступу на освітній рівень бакалавра на основі ПЗСО для спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Інженерія мобільних додатків та Системна інженерія), 173 «Авіоніка» (Авіоніка),  272 «Авіаційний транспорт» (Інтелектуальні транспортні системи)

Показники

Елементи конкурсного бала

Сума

Українська мова

Математика

Фізика або іноземна мова

Атестат

Особливі досягнення

Максимальний бал кожного елемента

200

200

200

200

200

 

Ваговий коефіцієнт

0,2

0,45

0,2

0,1

0,05

1,0

Максимальний бал у ХАІ

40

90

40

20

10

200

Розрахунок конкурсного бала для вступу на освітній рівень молодшого бакалавра на основі ПЗСО для спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Інженерія мобільних додатків та Комп’ютерні системи технічного зору)

Показники

Елементи конкурсного бала

Українська мова

Математика або Фізика або іноземна мова

Атестат

Особливі досягнення

Сума

Максимальний бал кожного елемента

200

200

200

200

 

Ваговий коефіцієнт

0,35

0,5

0,1

0,05

1,0

Максимальний бал у ХАІ

70

100

20

10

200

Розрахунок конкурсного бала для вступу на освітній рівень бакалавра (скорочений термін)  на основі диплома молодшого спеціаліста для спеціальностей 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (Інженерія мобільних додатків та Системна інженерія), 173 «Авіоніка» (Авіоніка),  272 «Авіаційний транспорт» (Інтелектуальні транспортні системи)

КБ = П1 + П2,

де П1 – оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 100 до 200 балів), П2 – оцінка фахового вступного випробування (за шкалою від 100 до 200 балів