Історія кафедри

1959 - утворення факультету № 5 ХАІ обладнання та управління літальними апаратами (радіотехнічного) і створення кафедри №51 - спецобладнання, яке приступає до підготовки фахівців із систем управлінь літальних апаратів.

 

1962 - перший, прискорений випуск молодих фахівців, серед яких Лисенко Е.В., Ляшенко Л.І., Свищ В.М., Ступак В.І., Березюк Н.Т., Соколов Ю.М. - в майбутньому відомі фахівці галузі та освіти.

 

1966 - на кафедрі автоматики в основному сформований склад викладачів: Сафоновский І.В., Соколов Ю.М., Альохіна Е.К., Підлісний Н.І., Рубанов В.Г., Шутов В.К., Грецов В. Л., Качоровський В.М., Симонов В.Ф.

 

1968 - початок систематичної науково-дослідницької роботи по госпдоговорами, що стала основою для наукових напрямків і шкіл: розробка вимірювачів на нових фізичних принципах, аналіз і синтез систем управління складними об'єктами з БЦВМ - кафедра № 51 (Брёхін Н.І., Горбань А.В ., Северилов В.А. та ін); розробка оптимальних систем автоматичного управління, діагностика складних технічних систем - кафедра автоматики (Соколов Ю.М., Підлісний Н.І., Рубанов В.Г., Симонов В.Ф., Краснопоясовскій А.С. та ін.).

 

1969 - відкрита підготовка педагогічних і наукових кадрів через аспірантуру. До 1998 року на кафедрах автоматики і № 51 (надалі систем управління літальними апаратами) всього відбулося 34 захисту кандидатських дисертацій.

 

1970 - сформувався на роки вперед стабільний склад викладачів кафедри № 51: Брёхін Н.І., Северилов В.А., Погорецький П.А., Кортнева В.С., Суббота А.М., Гордін А.Г., Гуркин О.Г., Коваленко А.А., Федько В.Д., Тихевіч О.Ф.

 

1972 - після кількох переїздів кафедри були розміщені в радіокорпусі.

 

1977 - в зв'язку зі створенням факультету № 3 СУЛА кафедри були перейменовані і отримали номери 301 і 304.

 

1979 - визнання досягнень НДР кафедри № 301 - нагородження співробітників медалями ВДНГ і грамотами Федерації космонавтики СРСР за розробки в області вимірювачів параметрів швидкоплинних процесів.

 

 

1982 - перехід на нові навчальні плани спеціальності СУЛА, початок грунтовної комп'ютеризації навчальних дисциплін, поява випробувального стенду БЦВМ, оснащення навчальних і науково-дослідних лабораторій сучасними комплексами АВК і цифровими ЕОМ.

 

1982 - виходить підручник Н.І. Підлісного і В.Г. Рубанова «Елементи систем автоматичного управління і контролю».

 

1984-1987 - глибока модернізація і переоснащення навчальних лабораторій кафедри № 304 із закладеним принципом фронтального навчання і комплексного використання технічних засобів.

 

1985-1999 - при кафедрі № 301 функціонує галузева науково-дослідна лабораторія штучного інтелекту проблем створення нейрокомп'ютерів.

 

1998 - кафедра № 304 увійшла до складу кафедри № 301.

 

1999 - підготовка і ліцензування спеціальності «Системи управління літальними апаратами і комплексами» в рамках формується напряму підготовки фахівців «Авіація і космонавтика»; створення наукового напряму «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діяльністю вищого навчального закладу».

 

2000 - кафедра відкриває другу спеціальність - «Системи управління і автоматики». Перші результати втілення концепції розвитку кафедри на сучасному етапі: оснащені і введені в навчальний процес новий методичний кабінет з бібліотекою на 2000 томів і комп'ютерний клас з 10 робочими станціями, організованими в локальну кафедральну мережу.

 

2000 - підготовка на кафедрі навчальних дисциплін, навчально-методичної документації та формування колективу викладачів для проведення занять за напрямом «Авіоніка» англійською мовою.

 

2000 - вихід у світ монографії А.С. Кулика «Сигнально-параметричне діагностування систем управління».

 

2001 - утворення першої філії кафедри на виробничій базі об'єднання «Комунар».

 

2003 - присудження д-ру техн. наук, проф. А.С. Кулику звання лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки.

 

2003 - вихід монографії А.С. Кулика «Інформаційно-аналітичне забезпечення управління адміністративно-фінансовою діяльністю вищого навчального закладу».

 

2004 - вихід монографії А.С. Кулика «Інформаційно-аналітичні моделі управління технічними вищими навчальними закладами».

 

2004 - участь співробітників кафедри в роботі XVI конгресу IFAK, м.Санкт-Петербург.

 

2002-2010 - послідовне введення в дію відповідно до плану реконструкції навчальних лабораторій автоматичного управління, виконавчих пристроїв і сервоприводів, моделей ЛА, науково-дослідної роботи студентів, комп'ютерних та навчальних програм, авіоніки, навігації транспотрного засобів, а також викладацької аудиторії.

 

2007 - початок навчання студентів 1-го курсу за спеціальністю "Аеронавігація".

 

Рік випуску 2008 - завідувачу кафедри № 301 А.С. Кулику присуджується звання дійсного члена Міжнародної академії навігації і управління рухом.

 

2009 - кафедрі виповнилося 50 років.

 

2010 - початок навчання іноземних громадян за фахом "Авіоніка" англійською мовою.

 
2011 - здобуто грант Tempus CitiSet "Коммуникационные и информационные технологии для обеспечения безопасности и эффективности транспортных потоков: Европейско-Российско-Украинская магистерская и докторская программы по интеллектуальным транспортным системам".

2012 - вихід в світ 3-томного підручника "Проектирование систем управления объектов ракетно-технической техники" з грифом МОН

2013 - видання в Польші монографії "Some actual issues of traffic and vehicle safety".