Етапи вступної компанії

!!!!УВАГА!!!!

Міністерство освіти і науки внесло зміни до Умов прийомуна навчання до закладів вищої освіти України. Відповідний наказ, підписаний 4 травня 2020 року, пройшов реєстрацію у Міністерстві юстиції.

Змін зазнали терміни проведення вступної кампанії у 2020 році – усі дати зсунуто на місяць (серпень) з урахуванням прогнозу розвитку епідеміологічної ситуації.

Етапи вступної компанії 2020

Етапи вступної компанії для вступу на перший курс для здобуття ступеня "молодшого бакалавра", "бакалавра" на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної компанії 2020

Години та дати

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів

01.08 – 30.09

Прийом заяв та документів для участі у вступних іспитах для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу і вступають на місця за державним або регіональним замовленням

24.07 – 07.08

 -

Вступні іспити для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу і вступають на місця за державним або регіональним замовленням (Додаток 18 Правил прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2020 році)

01.08 – 12.08

-

Прийом заяв та документів передбачених розділом VІ Правил прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2020 році для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів

13.08 — 16.08 (до 18-00)

10.09 – 01.10

Прийом заяв та документів передбачених розділом VІ Правил прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2020 році для осіб, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або іспитів, складених з 01.08 по 12.08

13.08 – 22.08 (до 18-00)

10.09 – 08.10

Вступні іспити для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу і вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб (Додаток 18 Правил прийому на навчання до Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» в 2020 році)

13.08 – 22.08

03.10 – 05.10

Співбесіди для осіб, які користуються спеціальними умовами вступу

17.08

02.10

Оприлюднення списків осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету

Не пізніше 12.00 години 20.08

 -

Вступники, які отримали рекомендації за результатами співбесіди, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення, та подати письмову заяву про виключення заяв на інші місця державного замовлення

до 10.00 години 22.08

 -

Зарахування вступників, які вступають за співбесідою за державним замовленням

не пізніше 15.00 години 22.08

 -

Формування рейтингових списків вступників, які вступають на основі ЗНО або вступних іспитів (в тому числі за квотою-1), надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за кошти державного або регіонального бюджету

не пізніше 12.00 години 27.08

 -

Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18.00 години 31.08

 -

Зарахування вступників за кошти державного або регіонального бюджету

05.09

 -

Надання рекомендації до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих до зарахування вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб

06.09

не пізніше 18.00 години 10.10

Переведення на вакантні місця державного, регіонального замовлення та на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 15.09

 -

Зарахування вступників за рахунок цільових пільгових державних кредитів, за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30.09

не пізніше 23.10